мобал д-р стефан черкезов
велико Търново

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"

Изграждане и въвеждане в експлоатация на нов корпус към база 1 на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ в гр. Велико Търново