Велико Търново

Фирма Елтрон реши да разшири своята складова част и избра хале от метална конструкция. Намира се в гр. Велико Тъново със застроена площ 1000 кв.м.