Габрово

Илекс

Фирма Илекс ООД разшири своята промишлена площ като инвестира в изграждането на цех от метална конструкция придружен от офис сграда.