Габрово

Фирма Парос ООД инвестира в изграждането на нов търговски комплекс – търговска зала и складова част за строителни материали.