гр. Дебелец, Велико Търново

Пристройка към съществуваща производствена сграда