Велико Търново

Пътна връзка за ново спешно приемно отделение

Изграждане и въвеждане в експлоатация нова пътна връзка към ул. „Ниш“ в гр. Велико Търново, която да служи за ново Спешно Приемно Отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.